ISTORIC

  Sub denumirea de SCOALA GENERALA NR. 6 ROSIORII DE VEDE, scoala si-a inceput activitatea in urma cu 30 de ani la 16 septembrie 1979, cu un colectiv didactic format din 9 invatatori si 19 profesori, toti foarte entuziasti si bine indrumati de primul director al scolii, prof. Toma Ivanica.

  La data de 5 octombrie 2002, scoala noastra isi schimba numele in SCOALA CU CLASELE I-VIII "ZAHARIA STANCU" ROSIORII DE VEDE.

  Ne face placerea sa amintim numele celor care au deschis pentru prima data usile acestei scoli din cartierul de nord al orasului: invatatorii Ingineru Maria, Olteanu Elena, Parvu Mariana, Sali Florica, Sandu Gheorghe, Mateescu Nela, Manole Stefania, Parpala Danut si Burdescu Elisabeta, precum si profesorii: Hristea Ilie, Burcea Alexandrina, Simionescu Adelina, Stefan Popescu Lia, Tufega Elena,Mitran Niculina, Gheorghe Vlad, Ionescu Elena, Olaru Maria, Purcarescu Viorica, Onofrei Constanta, Nedelcu Tatiana, Savescu Patrita, Milea Fane, Giura Maria, Paun Ilie, Stanca Constantin, Calota Floarea.

DESCRIEREA ACTUALĂ

  Școala „Zaharia Stancu” Roșiorii de Vede oferă educație la standardele de calitate și de excelență, generate de integrarea europeană a României, pentru desăvârșirea intelectuală, morală și profesională a elevilor în vederea asigurării resurselor umane în domeniul profilelor de pregătire, ca o condiție a progresului economic și cultural.
  Prin oferta curriculară atractivă și diversificată, printr-un corp profesoral stabilit, titular și bine pregătit profesional, prin derularea de proiecte și programe educaționale locale, naționale, și europene, dezvoltăm dimensiune europeană în educație.Școala noastră este locul în care elevi, cadre didactice și părinți construiesc împreună viitorul comunității în context european.

  Valorile pe care le promovăm sunt: transparența, educația pentru dezvoltare durabilă, comunicarea, creșterea accesului la educație al copiilor din medii defavorizate, colegialitatea, educația pentru drepturile omului și egalitatea de șanse, toleranța, integrarea europeană, educația multiculturală.

În acest context, cele mai importante caracteristici în promovarea dimensiunii europene sunt :

1. Calitate, performanță, educație pe tot parcursul vieții, optimizarea activităților care permit accesul elevilor la cunoștințe, la deprinderi și capacități de studiu, de adaptare la schimbările permanente din societate, raportat la dimensiuni europene;

2. Încurarajarea inițiativei în scopul de asumării de sarcini diverse, stimularea elevilor de a-și dezvolta până la performanță potențialul, asigurarea egalității de șanse;

3. Înțelegerea existentenței și valorizarea multiculturală, oferindu-le elevilor șanse de afirmare la nivel european

  Deschisă însă transformărilor actuale în procesul educativ, școala prezintă din partea cadrelor didactice o foarte mare dorință de implicare în activități extrașcolare în folosul elevilor având ca scop îmbogățirea sferei de cunoaștere, cultivarea gustului estetic, precum și păstrarea și transmiterea valorilor culturale naționale și regionale.

  Există o permanentă dorință de a întreprinde activități noi, motivate, atractive, cu implicarea comunității locale ( părinți, administrație publică, instituții de profil la nivel local, organizații,etc). Calitatea educației furnizate de școală se reflectă prin valorificarea produselor finale și anume prin obtinerea de premii la diferite concursuri și olimpiade școlare precum și a activităților realizate în cadrul proiectului „Share Play”, ”eTwinning”, ”Eurojunior”, ”Cangurul Lingvistic”, ”Cangurul”,
LuminaMath”, ”Fii inteligent”,”Comunicare în Limba română”, ”Comper”, ”Micii olimpici”, ”Terra”, si diferite competitii sportive.

ISTORICUL SCOLII

DESCRIEREA ACTUALA

Accesări: 3102