Personal Auxiliar

PERSONAL DIDACTIC AUXILIAR

1. Chirită Amalia - Secretar Sef
2. Tănase Alexandrina - Administrator Financiar
3. Heroiu Liana - Operator bază de date
4. Lazăr Eugenia - Bibliotecar
5. Colţatu Florica- îngrijitor grupă preşcolari

PERSONAL NEDIDACTIC

1. Vlaicu Valerica - îngrijitor curăţenie
2. Caraiman Steluţa-îngrijitorcurăţenie
3. Bălănoiu Anişoara - îngrijitor curăţenie
4. Mărăcine Rada - îngrijitor curăţenie
5. Văduva Ionel - Muncitor