slider5.jpeg
Collage3.jpg
6Collage.jpg
Collage4.jpg
Slide Background
01. Slide Background
Every slide includes a background, which can be a picture or solid color.
Step 1

To change the background click on the label bar and in the layer window select the style tab.

Step 2

Choose a source from the background top tab then upload an image or pick a background color.

„Când începi educația unui copil să te gândești în primul rând ce fel de om va fi și nu ce fel de meserie va avea. Conținutul personalității este dat de calitățile morale, profesia este numai un mijloc de manifestare a acesteia.”
Image
Viziunea școlii

La Școala Gimnazială „Zaharia Stancu” sunt cuprinși toți elevii care vor să studieze, să obțină rezultate bune și să învețe să fie OAMENI.

MISIUNE
Şcoala Gimnazială „Zaharia Stancu” pregătește elevii pentru o lume în schimbare și le oferă oportunități de învățare la standarde europene, le formează abilități și competențe necesare pentru o bună inserție în societate și pe piața muncii. Valorile europene – toleranța, respectul reciproc, solidaritatea- contribuie la obţinerea de rezultate bune și de performanțe școlare, prin implicarea cadrelor didactice, susținerea părinților și a întregii comunități locale.

Pesimistul se plânge de vânt potrivnic. Optimistul așteaptă ca acesta să-și schimbe direcția. Realistul schimbă orientarea velelor.” — W. George Ward” Comments

MISIUNEA Ministerului Educație este să genereze un mediu educațional care să asigure dezvoltarea armonioasă a tuturor beneficiarilor săi, prin promovarea excelenței și facilitarea accesului egal la educație.   

VIZIUNEA noastră este să oferim tuturor beneficiarilor acces la o educație de calitate, care să facă posibilă atingerea potențialului maxim pentru fiecare în parte. Ne dorim să asigurăm recunoașterea și garantarea drepturilor beneficiarilor de a-și păstra, dezvolta şi exprima identitatea etnică, culturală, lingvistică şi religioasă.

COPIII SUNT CEA MAI VALOROASĂ RESURSĂ A LUMII!

Informaţii Şcoală

Str. Carpați nr.71-73,
Roșiori de Vede, TELEORMAN,
Tel: +40 247 466 149