INTEGRATING IMMIGRANTS INTO SOCIETY THROUGH INNOVATIVE APPROACHES IN EDUCATION

Activităţi

Activitate- Creative Drama la clasă

Drama creativă poate fi folosită pentru a ajuta copiii să treacă prin situații dificile, poate sprijini copiii cu nevoi educaționale speciale și le poate forma tuturor copiilor abilități speciale. Există diferite tehnici de dramă creativă.

Elevii școlii noastre, sub îndrumarea cadrelor didactice coordonatoare au participat la activități în care au experimentat diferite tehnici de drama creativa:

1. Exerciții de improvizație a memoriei simțurilor ; Această tehnică folosește cele cinci simțuri ale copiilor pentru a experimenta lumea din jurul lor. Ei sunt încurajați să se gândească la modul în care obiectele, situațiile și locurile pot suna, se pot simți, mirosi și chiar ce gust au anumite produse.

2. Pantomima; Această tehnică folosește comunicarea non-verbală, cum ar fi gesturile și utilizarea recuzitei. Pantomima demonstrează cât de multă comunicare se întâmplă fără cuvinte.

3. Joc de rol; Prin această tehnică, copiii vor prelua un rol și vor acționa ca personajul care le-a fost dat. Scena poate implica rezolvarea unei situații complicate sau neobișnuite.

4. Caracterizarea; Această tehnică presupune ca toți copiii să își asume rolul unui personaj și să interpreteze ca acea persoană. Caracterizarea îi ajută să înțeleagă asemănările și diferențele dintre oameni în viața reală și în literatură.

Activitate- Emoțiile mele. Jocul cu emoțiile

Scopul activității l-a constituit stimularea copiilor în direcția unei exprimări emoționale, deschise, autentice, spontane, în diverse situații de viață

Obiectivele activității

1. Asocierea emoțiilor de bază cu elemente simple de limbaj nonverbal și paraverbal

2. Transmiterea unor mesaje verbale și nonverbale, simple despre propriile experiențe de viață

3. Exprimarea unor idei și sentimente prin intermediul limbajelor convenționale și neconvenționale

4. Sortarea și clasificarea unor date din mediul apropiat pe baza a două criterii

5. Identificarea unor emoții de bază prin asociere cu elemente de limbaj nonverbal si paraverbal

6. Descrierea situațiilor prezentate care conțin o anumită încărcătură emoțională

7. Realizarea unor măști care să exprime emoții în diferite situații

 Activitate- Jucării din materiale reciclate

SCOPUL: Confecționarea unor jucării din materiale reciclate

COMPETENŢE GENERALE:
1. Identificarea tipurilor de materii prime utilizate la realizarea unei jucării.
2. Utilizarea unui limbaj tehnic adecvat.
3. Dezvoltarea gândirii logice şi a creativităţii în procesul de învăţare
şi execuţie practică.

COMPETENŢE SPECIFICE:
1. Formarea deprinderilor practice de confecţionare a unei jucării
2. Dezvoltarea capacităţii de analiză a materiilor prime în concordanţă cu lucrarea executată.
3. Dezvoltarea imaginaţiei şi gândirii logice în combinarea materiilor prime pentru obţinerea unei lucrări estetice
4. Stabilirea etapelor de confecţionare a unei jucării
5. Dobândirea deprinderilor practice de execuţie a unei jucării
7. Dezvoltarea imaginaţiei şi creativităţii în ornamentarea unei jucării
8. Stimularea creativităţii în realizarea de noi modele de jucării

Activitate- Realizarea literelor volumetrice

Scopul: dezvoltarea deprinderilor de a scrie corect litere volumetrice, cuvinte și enunțuri cu astfel de cuvinte, dezvoltarea creativității
Competențe specifice:
CLR
1.1. Identificarea elementelor grafice ale literei.
1.2. Identificarea unor informaţii variate dintr-un mesaj rostit cu claritate.
2.1. Formularea unor enunţuri proprii în diverse situaţii de comunicare;
2.3. Participarea cu interes la dialoguri simple, în diferite contexte de comunicare;
3.2. Identificarea mesajului unui scurt text care prezintă întâmplări, fenomene, evenimente familiare;
4.1. Scrierea literelor volumetrice.
A.V.A.P.
2.2. Exprimarea ideilor şi trăirilor personale prin utilizarea liniei, punctului, culorii şi formei;
2.3. Realizarea de litere volumetrice prin folosirea unor tehnici accesibile.

Obiective operaționale:
1. Să scrie corect literele volumetrice.
2. Să realizeze în ritm propriu, corect, conştient litere volumetrice.
3. Să răspundă la întrebări în legătura cu elementele grafice , oferind informaţii.
4. Să scrie corect, din punct de vedere grafic litere, cuvinte, propoziţii, prin diferite procedee de scriere.
5. Să răspundă cu interes la sarcinile propuse de învăţătoare.

Activitate- Santa Claus is coming to town! (dramatizare)

Sarbatoarea Craciunului este un moment important atat din punct de vedere religios cat si laic, iar pentru copii este prilejul de a cunoaste si prelua traditii populare romanesti si de a face o bucurie celor dragi.

Acest proiect se vrea a fi un pas concret spre îndeplinirea îndatoririi de a îndruma şi de a îmbogaţi fondul afectiv al copiilor, prin valorificarea impactului pe care îl pot avea informatiile noi, frumusetiile socio-culturale autohtone, traditiile si obiceiurile romanesti, conlucrarea, cooperarea si implicarea in vederea dezvoltari armonioase a prescolarului din punct de vedere emotional, intelectual si social.

Obiective:

 • Intelegerea semnificatiei sarbatorilor de iarna;
 • Pregatirea si participarea la evenimente legate de sarbatorile de iarna;
 • Realizarea coeziunii colectivului de scolari si parinti.

Activitate-IT for education

În cadrul acestei activități, elevii își proiectează propriul joc video cu platformă, desenând scenariile pe o foaie albă de hârtie, cu ajutorul cariocilor. Ulterior, folosindu-se de camera tabletei și de o aplicație specifică, vor digitaliza scenariile proiectate, pentru a se juca în ele.

Pregătire

Pregătirea materialelor necesare pentru această activitate.
Încărcarea tabletelor înainte de activitate.
Instalarea aplicației Draw your game pe toate tabletele din Google Play Store sau App Store.
Important: cariocile trebuie să aibă vârfuri groase și trebuie să avem la dispoziție patru culori: negru, albastru, roșu și verde. Alte tipuri de carioci nu pot fi detectate de către aplicație
Culoarea fiecărui desen va determina funcția pe care acest element o va avea în jocul video, astfel încât mediul poate conține patru tipuri de elemente, determinate de următoarele culori:
Negru: podeaua, pereții și platformele pe care se mișcă personajul.
Albastru: obiectele care aduc puncte atunci când sunt aruncate peste o prăpastie sau spre un inamic. Jocul se termină atunci când au fost adunate toate punctele corespunzătoare acestor obiecte.
Roșu: inamici și obiecte periculoase, cum ar fi țepușe, capcane sau lavă din vulcan. Dacă personajul le atinge, jocul reîncepe.
Verde: trambulinele pe care personajul trebuie să le folosească pentru a sări și a ajunge în locuri care nu pot fi atinse cu o săritură normală. Acestea sunt desenate sub forma unor linii orizontale, iar atunci când personajul se află pe una dintre ele va face un salt mare.

După ce au terminat de desenat scenariul dorit, distribuim tabletele și le explicăm elevilor cum funcționează aplicația Draw Your Game.
1. Deschidem aplicația Draw Your Game  și selectăm butonul Create (Creează). În cazul în care este prima dată când o folosim, ni se cere să introducem un nume și să vizualizăm un tutorial simplu despre cum se folosește aplicația.
2. Pentru a face o poză foii de hârtie care conține scenariul desenat, utilizăm opțiunea PICTURE, selectând pictograma aparatului foto.
3. Încadrăm desenul în camera foto asigurându-ne că se află în interiorul dreptunghiului negru și apoi facem poza.
Este recomandat să evităm reflexiile pe hârtie, să căutăm un loc cu o cantitate optimă de lumină și să încercăm să nu folosim blițul.
4. Folosim vârfurile albe ale dreptunghiului de deasupra fotografiei pentru a ajusta foaia de hârtie și pentru a evita fundalul mesei.
Trecem la pasul următor prin apăsarea butonului OK.
5. Aplicația va procesa acum imaginea pentru a găsi liniile și a construi obiectele. 
În cazul în care culorile nu sunt afișate corect, valorile trebuie ajustate cu ajutorul barelor glisante din meniu, aflate în partea dreaptă a ecranului.
6. Scriem un nume pentru scenariul nou-creat și plasăm personajul în locul în care ar trebui să înceapă jocul, folosind pictograma albastră cu săgeți albe.
Pentru că folosim versiunea gratuită a jocului Draw your game, putem juca doar zece runde, apăsând butonul play (joacă) pe ecran.

Activitate- Copil ca tine sunt și eu

Proiectul “Copil ca tine sunt şi eu” doreşte dezvoltarea unor relaţii de colaborare şi susţinere sub aspect educativ a copiilor proveniţi din medii dezavantajate de către şcoli care pot să realizeze acest lucru din punct de vedere logistic, dezvoltându-se, în acelaşi timp, la copii calităţi precum empatia, răbdarea de a asculta, interesul pentru celălalt, grija faţă de alţi semeni. Proiectul nu are în vedere doar elevii din grupul țintă, ci şi părinţii acestora şi alţi factori asociaţi procesului educativ. Prin colaborare, susţinere şi înţelegere se poate crea o lume mai bună şi se poate da o şansă în plus la educaţie. Aceasta este o activitate comună în care elevii celor două clase vor colabora cu elevii din grupul țin tă pentru a realiza o lucrare pe tema prieteniei.Fiecare copil va identifica trăsăturile de personalitate pe care le doresc la un prieten. Se urmărește o activitate PPT pe tema prieteniei. Se recită poezii, se cântă cântecele.
Prietenia este o relație afectivă și de cooperare între ființe umane, care se caracterizează prin sentimente de simpatie, respect. Prietenia presupune identificare trăsăturilor definitorii ale unei persoane și acceptarea acesteia . Implică integrarea unui copil în grupul de joacă sau în grupul clasei. Școala noastră este peocupată de integrarea scolara a tuturor copiilor . Integrarea școlară este un proces de includere in scolile de masa/clase obisnuite, la activitatile educative formale si nonformale, a copiilor aflați în categoriile de risc, copii considerati ca avand cerinte educative speciale.

Activitate- Drepturile omului, drepturile noastre

Scopul activității l-a constituit promovarea și respectarea drepturilor copilului.

Competențe specifice:
1. Dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice ( învăţători) de a iniţia şi desfăşura activităţi extracurriculare de popularizare a drepturilor copilului, cu caracter interdisciplinar;
2. Dezvoltarea abilităţilor şi aptitudinilor membrilor comunităţii şcolare (elevi şi cadre didactice) de a proiecta şi desfăşura în echipă activităţi cu impact în şcoală şi în comunitate;
3. Cunoașterea drepturilor şi normelor de comportare în societate precizate în Convenția ONU cu privire la Drepturile Copilului (adoptată la 20 noiembrie 1989), de către grupul țintă;
4. Enumerarea celor mai importante drepturi ale copilului;
5. Identificarea modalităților de a promova sau proteja drepturile celor din jur;
6. Recunoașterea situațiilor de încălcare a drepturilor copilului;
7. Manifestarea solidarității, a responsabilității, implicarea în găsirea soluțiilor pentru rezolvarea unor probleme;
8. Participarea activă a elevilor la activitățile propuse.

Activitate- Copii din alte țări ale lumii

Scopul activității l-a constituit familiarizarea elevilor din grupul țintă și nu numai, cu diferite sisteme de educație din diferite țări ale lumii. Activitatea i-a ajutat să înțeleagă că deși sunt diferiți (prin culoarea pielii, cultură, sistem de educație) toții copii au aceleași nevoi și drepturi. Elevii au înțeles mai bine noțiuni precum ,,integrare,, ,,imigranți,, ,, societate,, ,,educație,,.

Competențe:
1. Utilizarea simțurilor în interacțiunea cu mediul apropiat:
2. Respectarea asemănărilor și a deosebirilor dintre oameni;
3. Exersarea, cu sprijin, a abilităţilor de negociere şi de participare la luarea deciziilor;
4. Recunoașterea și exprimarea emoțiilor de bază, produse de piese musicale, texte literare, obiecte de artă etc.;
5. Manifestarea creativitatății în activități diverse;

Activitate- Realizarea Logo-ului Proiectului


Scopul activității l-a constituit familiarizarea elevilor cu tema și obiectivele proiectului; familiarizarea cu instrumente digitale precum Canva și Postermywall.
Activitatea s-a desfășurat în cadrul Proiectului ,, Integrating immigrants into society through innovative approaches in education ,,
Școala noastră, care este o școală incluzivă, întâmpină dificultăți de integrare a elevilor care vin din alte țări și nu cunosc foarte bine limba română, elevi rromi, elevii care au unul dintre părinți de altă cetățenie ( turcă, arabă etc.), elevi care au început studiile în România, apoi au plecat alături de părinții care lucrează în străinătate și au revenit în țară unde își continuă studiile, elevi proveniți din Centrele de plasament, copii aflați în grija unui asistent maternal etc. Acești copii pot fi grav afectați de excluziune educațională sau bariere lingvistice.
Prin intermediul acestui Proiect, se urmărește identificarea unor tehnici de lucru eficiente cu acești elevi și a unor unor practici educaționale care, din punctul de vedere al profesorilor, vor face ca integrarea lor în mediul școlar să funcționeze.

Activitate- Realizarea Panoului Erasmus și a Pliantului proiectului


În perioada următoare revenirii colegilor din mobilitățile desfășurate în cadrul Proiectului Erasmus KA2 ,, Integrating immigrants into society through innovative approaches in education,, s-au organizat la nivelul echipei de proiect întâlniri pentru realizarea unei bune implementări a proiectului. În cadrul acestor întâlniri s-a urmărit identificarea celor mai bune metode de implementare a proiectului și a achizițiilor dobândite de cadrele didactice participante. A fost pregătit un panou de promovare a proiectului nostru în interiorul școlii, cu informații adresate elevilor dar și persoanelor care vizitează școala. Informațiile au fost permanent actualizate cu documente și poze relevante.
Au fost pregătite materiale informative, pliante cu proiectul și materiale care să promoveze proiectul .
Încă de la demararea proiectului, s-a constituit pe site-ul școlii secțiune dedicată acestuia, cu informații actualizate în permanență, în vederea asigurării transparenței totale și a informării corecte.  

Activitate- Realizarea unor cărți/ materiale informative

Cadrele didactice și elevii din echipa de proiect au realizat mai multe materiale informative, bilingve, care vin în sprijinul cadrelor didactice ce lucrează cu elevi diagnosticați cu cerințe educative speciale, ADHD, autism etc.

7 Activities and games for children with special needs

CES- Ghid pentru profesori Special educational needs childrens- Guide for teachers

 

Întâlniri de proiect

Întâlnire de proiect România

Activitatea din România s-a desfășurat în perioada 31 octombrie-4 noiembrie 2022 și a avut următoarea temă „Drama creativă ca instrument de integrare și incluziune socială a refugiaților”.

În multe țări, peste tot în lume, se impune integrarea elevilor cu nevoi educaționale speciale în școlile normale, alături de ceilalți copii.
Procesul de integrare al elevilor cu cerințe educaționale speciale se confruntă cu numeroase riscuri, stereotipuri și prejudecăți.
În cadrul activităților au fost prezentate tehnici și instrumente specifice Dramei creative și participanții au identificat acțiunile riscante pentru procesul de integrare

Întâlnire de proiect Italia

În cadrul proiectului, „Integrarea imigranților în societate prin abordări inovative ale educației”, ultima mobilitate s-a desfășurat în Perugia, Italia în perioada 06.03-10.03.2023 pe tema „Abordarea comună bazată pe artă (Simptomele post-traumei)”. Participanții la ultima mobilitate a școlii noastre au fost Stavarache Gina, Ilie Mihaela si Costea Luminita. Acestea au avut ocazia să învețe despre impactul pozitiv al artelor în educația copiilor care se confruntă cu dificultățile produse de schimbarea mediului.

Întâlnire de proiect Turcia

Parteneriatul strategic, care s-a desfășurat între 7 – 11 septembrie 2022 , a fost coordonat de către Huzurkent Kazım Karabekir Ortaokulu, Turcia și a avut ca parteneri școli din România- Școala Gimnazială ,, Zaharia Stancu”- Roșiorii de Vede, jud. Teleorman, Polonia - Zespół Szkół Nr 1w Rzeszowie Ul.Towarnickiego 4, 35-010 Rzeszów, Italia - ITTS Alessandro Volta, Via Assisana 40/e 06135 Perugia , Macedonia -Papillon Travel Agency Ul. Mitropolit Teodosij Gologanov 39/2 Lokal 3, Skopje

Partenerii și-au propus, prin intermediul acestui proiect, să descopere și să diminueze, prin activități artistice și sportive, efectele negative care apar în urma imigrării familiilor copiilor, a condițiilor mai mult decât precare de viață într-un loc străin, necunoscut. S-au desfășurat întâlniri la Agenția Națională și la postul local de televiziune, întâlniri cu Asociația refugiaților din Mersin și vizita la ,,Kizilay”, una dintre cele mai mari organizații din Turcia care se ocupă cu ajutorul umanitar acordat imigranților.

 
Întâlnire de proiect Macedonia

La această deplasare au participat delegaţii de câte trei cadre didactice din:

 • Zespol Szkol Nr.1 Rzeszow- Polonia
 • Şcoala Gimnazială”Zaharia Stancu”-România
 • Instituto tehnico Industriala Statale”Alessandro Volta”- Italia- online
 • Huzurkent Kazim Karabekir OrtaOkulu - Turcia.

Elevii macedoneni prezintă tradiţiile, obiceiurile, bucătăria şi mâncarea tradiţională poloneză. Activitatea din sala-atelier a şcolii debutează cu studii de caz şi discuţii despre integrarea imigranţilor, a celor predispuşi abandonului şcolar, a sentimentului de apartenenţă, crearea unui climat şcolar sigur şi prietenos pentru aceşti elevi, cum îi învăţam să-şi creeze un limbaj comun în ţara care este a doua lor patrie. Au avut loc întâlniri cu reprezentanții centrului LASTRADA NGO, s-au prezentat şi exemple de activităţi interculturale specifice şcolilor din proiect unde au fost angrenaţi elevi imigranţi sau cei predispuşi la abandon şcolar. Schimbul de idei a fost un succes pentru toţi cei implicaţi.

Întâlnire de proiect Polonia

La această deplasare au participat delegaţii de câte trei cadre didactice din:

 • Sepugs “Vasil Antevski Dren”- Macedonia
 • Şcoala Gimnazială”Yaharia Stancu”-România
 • Instituto tehnico Industriala Statale”Alessandro Volta”- Italia
 • Huzurkent Kazim Karabekir OrtaOkulu - Turcia.

Elevii prezintă PPT-uri cu istoria şcolii şi ne arată şcoala pe care, o vizităm însoţiţi de gazde. Este o instituţie mare care funcţionează impecabil angrenând elevi autohtoni dar şi emigranţi cum ar fi: lituanieni, letoni şi ucranieni. Şcolile participante prezintă în sala-atelier, şcolile, oraşele, ţările din care provin, prilej cu care cunoaştem mai bine cu partenerii şi ţările din care provin.

Elevii polonezi prezintă tradiţiile, obiceiurile, bucătăria şi mâncarea tradiţională poloneză. Activitatea din sala-atelier a şcolii debutează cu studii de caz şi discuţii despre integrarea imigranţilor, a celor predispuşi abandonului şcolar, a sentimentului de apartenenţă, crearea unui climat şcolar sigur şi prietenos pentru aceşti elevi, cum îi învăţam să-şi creeze un limbaj comun în ţara care este a doua lor patrie. Din discuţiile cu administraţia şcolii şi cu personalul didactic aflăm despre metodologia şi curriculum-ul de integrare a elevilor imigranţi în Polonia.

Discuţiile ulterioare s-au axat pe modul şi pe căile de a manageria diversitatea în colectivul clasei, de a crea o cultură incluzivă în clasă şi în şcoală.

Diseminare

IMG 20221014 WA0112

Diseminare în presa județeană

Rezultatele proiectului au fost mediatizate prin intermediul unui articol publicat în ziarul ,,Actualitatea de Teleorman,,

https://actualitateadeteleorman.ro/proiectele-finantate-prin-programul-erasmus-din-perioada-2021-2023-au-ajuns-la-finalul-implementarii-la-scoala-gimnaziala-zaharia-stancu/

Diseminare în şcoală, în cadrul Consiliilor profesorale, la nivelul Comisiilor metodice , prezentări ale programului, prezentări periodice ale activităţilor si rezultatelor în cadrul întâlnirilor cu profesorii.

Prezentarea generală a proiectului Erasmus+ în întâlniri cu profesorii, elevii, părinţi, cu ocazia celebrării Erasmus Days

Realizarea panoului Erasmus+, expunere de postere, fotografii, imagini logo 

Grupul țintă pentru activitățile de diseminare ale proiectului a fost format de către colegii din școală, în cadrul Consiliilor profesorale, la nivelul Comisilor metodice etc.

În urma participării la mobilități, cadrele didactice participante și-au împărtășit experiența din străinătate prin întruniri în cadrul Consiliilor profesorale și Comisiilor metodice, prin care au prezentat lucrurile noi învățate, competențele însușite, dar și modalitatea de desfășurare a întregii mobilități, de la plecare, până la revenire. De asemenea au aplicat noile cunoștințe în lucrul cu elevii și părinții, propunând un plan de diseminare al activităților. O parte dintre cadrele didactice au prezentat rezultatele proiectului și în cadrul cercurilor metodice de Limba si Comunicare, Limba engleza, Astfel aceștia au putut să împărtășească celorlalți experiența prin care au trecut, cum au rezolvat problemele apărute pe parcurs, cum au comunicat cu ceilalți profesori participanți, cum văd sistemul din învățământ din străinătate și accentul care se pune pe elevi, pe actul educațional.

Alte rezultate ale proiectului pe care le-au mai împărtășit cu colegii din școală sunt metodele de abordare a elevilor cu dificultăți de învățare, implementarea activităților care vizează cooperarea, metodele de prevenire a abandonului școlar, cât și diversitatea în clasă, noțiuni și strategii care le pot fi de folos în cariera lor didactică.

În urma activităților cu cadrele didactice, lecțiile acestora au devenit mai atractive pentru copii, s-a pus accent pe creativitate, crescând astfel motivația pentru învățare. De asemenea, s-au identificat elevii cu dificultăți de învățare, au fost consiliați, înțeleși și sprijiniți mai mult și s-au elaborat planuri individuale.

Diseminare cu ocazia celebrării Erasmus Days

Cu ocazia celebrării a 36 de ani de existență a programului Erasmus +, cadrele didactice din Școala Gimnazială ,, Zaharia Stancu,, au organizat diferite activități de diseminare a celor trei proiecte Erasmus care se derulează în perioada 2020-2023: ,, Integrating immigrants into society through innovative approaches in education,, ,,Healthy, fit and neverquit!,, ,,DO-RE-MI,, .

ErasmusDays se adresează nu numai participanților la programul Erasmus+, ci tuturor organizațiilor interesate de promovarea valorilor europene, învățării sub toate formele sale, implicării comunitare și dorinței de schimbare în bine prin educație.

ErasmusDays 2023  pune în valoare evenimente majore care marchează acest an împărtășind valorilor noastre europene cu tinerii de azi și de mâine: de 36 de ani acum și încă mulți alții care vor veni. Elevii sunt încurajați să participe la mobilitățile Erasmus, să gândească și să organizeze cât mai creativ evenimente care valorifică tematica din acest an.

Diseminare în cadrul întâlnirilor cu elevii

Printre activitățile desfășurate de cadrele didactice participante cu scopul de a împărtăși rezultatele proiectului s-au numărat activități cu elevii.

În urma activităților cu copiii, care au pus accent pe dezvoltarea aptitudinilor de comunicare, cooperare, încredere, respect reciproc, toleranță, pe prevenirea și combaterea bullying-ului, pe acceptarea diversității, am reușit să oferim un climat favorabil în școală tuturor elevilor, să consolidăm relațiile de prietenie, de ajutor și de implicare activă a tuturor elevilor în viața școlii.

Activitățile cu elevii s-au desfășurat lunar, având loc mai multe sesiuni de lucru. Activitatea “Copil ca tine sunt și eu“- a avut ca obiective conștientizarea și acceptarea valorilor personale, cunoașterea calităților și resurselor personale, dezvoltarea stimei de sine . Activitatea “Copii din alte țări ale lumii,, a urmărit înțelegerea conceptului de discriminare și toleranță, dezvoltarea abilității de a înțelege efectele discriminării, dezvoltarea unei atitudini tolerante față de ceilalți, dezvoltarea spiritului de acceptare, cooperare. Activitatea “Drepturile omului, drepturile noastre”a avut ca scop familiarizarea elevilor cu drepturile pe care le au: dreptul la educație, dreptul la servicii medicale, dreptul la o familie, dreptul la viață etc. Activitatea “Creative drama la clasă” s-a bazat pe construirea unor relații în cadrul grupului, astfel încât să se asculte cu adevărat, să accepte diferențele, să ofere ajutor colegilor cu nevoi speciale/dificultăți de învățare, să fie toleranți, să coopereze și să se sprijine reciproc folosind tehnici specifice dramei creative. Activitatea “Emoțiile mele.Jocul cu emoțiile,, a avut ca scop recunoașterea emoțiilor și identificarea modalităților de face față anumitor situații la școala, precum și dezvoltarea inteligenței emoționale a elevilor. Activitatea “Jucării din materiale reciclate” avut ca obiective: identificarea diferitelor materiale reciclabile și valorificarea acestora prin realizarea unor jocuri și jucării,dezvoltarea spiritului ecologic, întărirea relațiilor dintre elevi. O alta activitate desfășurata cu elevii a fost “Santa Claus is comint to town” constă în realizarea unei dramatizări pe baza unei piese scrise de către elevi având drept scop familiarizarea cu tradițiile, dezvoltarea spiritului de cooperare, colaborare etc. Activitatea “Mărțișoare pentru educație”, are ca scop rezolvarea unor sarcini colaborând cu colegii și oferind ajutor la nevoie iar prin activitatea “IT for education” s-a urmărit participarea activă a tuturor copiilor în realizarea unor jocuri educative prin folosirea tehnologiei, chiar dacă nu toți au aceleași abilități tehnologice.

Diseminare în cadrul Cercurilor Pedagogice

S-au desfășurat activități de diseminare în cadrul Cercurilor Pedagogice. Activitățile cu cadrele didactice au avut ca scop furnizarea de informații în legătură cu proiectul, precum si prezentarea unor exemple de bune practici ce pot fi aplicate cu succes la clasă. De asemenea, s-a urmărit și promovarea imaginii instituției, prin desfășurarea de activități și cu profesori din afara școlii. In cadrul Cercurilor Pedagogice s-au prezentat informații cu privire la proiect, precum și activitățile desfășurate în cadrul mobilităților. Scopul acestora a fost furnizarea de informații și împărtășirea experienței acumulate. Prin ateliere de lucru, cadrele didactice au participat la activități preluate din schimburile de experiență cu diferiți parteneri educaționali. Aceste ateliere au avut ca scop învățarea de către cadrele didactice a unor strategii, tehnici și metode de lucru pe care le pot aplica la clasa de elevi. Activitățile s-au bazat pe dezbatere și dialog între colegi, cadrele didactice au identificat bariere de comunicare în relația profesor-elev, profesor-părinte, profesor-profesor. S-a discutat despre tulburările de învățare cel mai frecvent întâlnite, în rândul elevilor: dislexie, disgrafie, discalculie, ADHD, autism și despre strategii care vin în sprijinul integrării acestora.

Diseminare în cadrul Workshop-ului International

Informații despre proiect au fost prezentate în cadrul Workshop-ului din cadrul Simpozionului International ,, Education Development and Networking through Erasmus,,.
În derularea acestui Proiect sunt implicați 5 parteneri educaționali, din tot atâtea țări europene: Zespol Szkol Nr 1 Polonia , SEPUGS "Vasil Antevski Dren" Macedonia, Școala Gimnazială "Zaharia Stancu" România, Istituto Tecnico Industriale Statale ,,Alessandro Volta,, Italia și Huzurkent Kazım Karabekir OrtaOkulu Turcia.
Prin intermediul acestui Proiect, se urmărește identificarea unor tehnici de lucru eficiente cu acești elevi și a unor unor practici educaționale care, din punctul de vedere al profesorilor, vor face ca integrarea lor în mediul școlar să funcționeze.

Principalele obiective ale acestui proiect sunt:
1. Elimina discriminării, rasismului și xenofobiei față de elevii din grupul țintă.
2 . Întocmirea unor planuri educaționale și de lucru care să țină cont de multiculturalismul european
și strategia comună de educație a UE.
3. Asigurarea schimbului de experiență între cadrele didactice din instituțiile partenere și aplicarea de metode de predare inovatoare.
Prin intermediul activităților desfășurate se urmărește sprijinirea profesorilor care au elevi din grupul țintă, să devină mai conștienți și să înțeleagă aspectele etnice, rasiale și culturale legate de aceștia, în scopul integrării lor eficiente . În cadrul proiectului vor avea loc vizite la instituția organizatoare iar activitățile desfășurate vor îmbina aspectele practice cu cele teoretice, care vizează aspecte legate de problemele cu care se confruntă acești elevi, precum: politicile educaționale care îi sprijină, integrarea lor eficientă în școală, evitarea părăsirii timpurii a școlii, a abandonului școlar, dezvoltarea sentimentului de apartenență, crearea unui mediu sigur pentru aceștia, identificarea modalităților eficiente de gestionare a conflictelor apărute în clasă, rolul educației interculturale și obiective, crearea unei culturi incluzive în școală, educație interculturală în fiecare școală participantă, integrarea conținutului intercultural în toate domeniile curriculumului, exemple de activități interculturale.

Diseminare în cadrul întâlnirilor cu părinții elevilor

Prin intermediul acestui proiect s-au organizat numeroase activități de diseminare cu elevii, cât și cu părinții acestora.

Activitățile realizate cu părinții au avut ca rezultat o colaborare și o comunicare mai bună, bazată pe încredere și sprijin reciproc, ducând în cele din urma, la reducerea abandonului școlar.

În activitățile cu părinții s-au organizat activități de diseminare care au avut ca scop furnizarea de informații în legătură cu proiectul Erasmus+, prezentarea activităților desfășurate în cadrul mobilităților la care s-a participat. S-au abordat teme de interes prin mese rotunde, prezentare de referate, dezbateri, discuții. Toate aceste ședințe au urmărit consolidarea relației părinți-cadre didactice, în sensul unei comunicări deschise, bazate pe colaborare, încredere, respect și sprijin reciproc, precum și conștientizarea de către părinți a importanței acestei relații în prevenirea și diminuarea fenomenelor de excluziune, bullying, discriminare, abandon școlar. S-a dezbătut importanța relației părinte-profesor și rolul fiecăruia, în educația copiilor.

Diseminare în cadrul proiectul CRED

În data de 23 martie 2023, în cadrul proiectului CRED, Ministerul Educației în parteneriat cu Casa Corpului Didactic Teleorman, a organizat la Centrul Multifuncțional pentru Tineret Alexandria, workshopul cu tema „Educația nonformală: actori, practici, perspective”. În cadrul activității s-au realizat activități de diseminare a proiectelor implementate în școli. Astfel s-a realizat diseminarea activităților, a rezultatelor proiectului, s-a discutat despre grupul țintă, metodele și strategiile folosite în cadrul activităților cu scopul de a veni în sprijinul acestora.

https://fb.watch/kQCsfaD0OK/

1. Diseminare în presa locală

http://www.ziarul-mara.ro/saptamana-europeana-a-mobilitatii-la-scoala-gimnaziala-zaharia-stancu-din-rosiorii-de-vede

2. Diseminare în cadrul proiectului CRED

https://fb.watch/kQCsfaD0OK/

3. Diseminare pe pagina Etwinning a proiectului „Hospitality beyond borders”

https://school-education.ec.europa.eu/ro/etwinning/projects/hospitality-beyond-borders/twinspace

4. Diseminare pe pagina Proiect de pe site-ul școlii

https://www.zahariastancurosiori.ro/proiecte/proiectul-2020-2023/integrating-immigrants-into-society-through-innovative-approaches-in-education#diseminare

5. Diseminare pe pagina de Facebook a Școlii Gimnaziale Zaharia Stancu

https://www.facebook.com/profile/100064406004048/search/?q=immigrants

Selecţie

S-a elaborat Procedura de selecție la nivelul unității de învățământ în vederea constituirii echipelor de elevi și cadre didactice care se vor implica în desfășurarea activităților din cadrul proiectului: activități practice, participarea la mobilități, realizarea logo-ului, panourilor informative, aplicarea chestionarelor etc

Procedura selecţie la nivelul unităţii- Integrating immigrants

Informaţii Şcoală

Str. Carpați nr.71-73,
Roșiori de Vede, TELEORMAN,
Tel: +40 247 466 149