K2-2014 Share Play

PROGRAMUL ERAMUS+

SHARE PLAY- ACTIUNEA K2, 2014-2016

2014-1-NO01-KA201-000331_6

DESCRIERE, SCOP OBIECTIVE

Pentru că jocurile copiilor nu sunt simple jocuri, ele sunt activități foarte serioase, privite din perspectiva copiilor, așa cum spunea Michel de Montaigne, și pentru că „principala activitate/meserie a copilului este jocul”, cum credea pedagogul Maria Montessori, proiectul „Share play” abordează învățarea bazată pe joc (game-based learning).


Asigurarea reușitei scopului proiectului vine din realitatea vârstei de 10-14 a elevilor cuprinși în proiect, pentru care jocul este este o treabă foarte serioasă, pe care își așază învățarea. Cu ajutorul plinătății energiei caracteristică vârstei, a dezvoltării lor emoționale, elevii au încercat și reușit să învețe mai mult despre lume, despre faptul că prietenia este, uneori, mai importantă decât relațiile din familie.
Educația pentru drepturile omului și democrație, două valori europene, au fost văzute de participanții în proiect ca indivizibile și universale. Acest lucru a fost posibil numai având mulți parteneri din zone și cu background social, educațional, geografic, cultural, economic și de dezvoltare diferite.
O altă temă a proiectului a fost grija pentru ceea ce ne face diferiți. Incluziunea este cerută de educația din toate țările europene, de toate societățile și politicile publice, dar încă se înregistrează niveluri diferite de realizare de-a lungul Europei. A ajunge la un același nivel înseamnă ca toți să coopereze, să se implice. Incluziunea ca proces, îi privește pe toți copiii, nu numai pe cei cu dizabilități fizice ori psihice sau cerințe educaționale speciale. De aceea proiectul s-a centrat pe jocurile tradiționale ale copilăriei pentru a promova educația pentru drepturile omului, pentru valorile morale, pentru democrație și grija pentru ceea ce ne face să fim diferiți. Iar dovada a fost aceea că, atunci când s-au jucat împreună, copiii din cele opt țări participante, deși diferite, au simțit la fel.

A te juca, fără scop, e frumos și aduce divertisment, dar pentru elevi a fost o posibilitate de a deveni prieteni, dincolo de dezvoltarea personală, a abilităților de comunicare într-o limbă străină, de cunoaștere a geografiei Europei și de a înțelege și învăța să respecte culturi și mentalități diferite de a lor.
Deosebirile dintre participanți au fost armonizate de dorința de a învăța, obiectiv european, propriu Programului Erasmus+.
Proiectul a început în septembrie 2014 și s-a încheiat în august 2016, acest a prevăzut trei întâlniri transnaționale noiembrie 2014 în Portugalia, mai 2015 Romania si martie 2016 Germania și patru întâlniri cu specific de training and teaching în Estonia, Letonia, Polonia si Turcia.
Din partea Școlii Gimnaziale „Zaharia Stancu”, Roșiori de Vede au participat în activitatile de predare invatare/ evaluare un număr de 14 cadre didactice și de 20 elevi.

 

COPERTA copy

asd

433

3

4

 

5

 

Informaţii Şcoală

Str. Carpați nr.71-73,
Roșiori de Vede, TELEORMAN,
Tel: +40 247 466 149