CLUBUL INTERDISCIPLINAR AL PRIETENILOR

COE Logo Quadri 1 light background

 

Acest document a fost realizat cu asistența financiară a Consiliului Europei. Opiniile exprimate în această lucrare sunt responsabilitatea autorului (autorilor) și nu reflectă neapărat politica oficială a Consiliului Europei.

 

  

Descrierea proiectului

Suspendarea partiala sau totala a cursurilor în contextul pandemiei și a măsurilor de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2 insa a făcut și mai grea misiunea cadrelor didactice, profesori diriginti, invatatori sau cadre didactice de predarea de a-i atrage pe acestia in vederea desfasurarii –orelor on line dar si fizic. Dezinteresul unora dintre elevii noștri de a participa la lecțiile fizice dar si cele on line, ne obligă ca școală să căutam soluții in a-i atrage, integra, încuraja și stimula, pentru a frecventa în continuare dar și pentru a obține rezultate bune la învățătură.

Activităţi/Întâlniri de proiect

Activitate Nr.1. Managementul activităților proiectului
Activitate Nr.2. 2.1 Clubul Interdisciplinar al Prietenilor
                        2.1Activităţi de consiliere şi dezvoltarea abilităţilor socio-emoţionale, de incluziune socială.
                        2.2. Modelul meu de succes
                        2.3 Profesor pentru o zi - spun o poveste cu talc
Activitate Nr.3 3.1 Activităţi remediale ( consolidare)
Rezultate :
Dotarea scolii cu materiale si echipamente conform solicitarii
Realizarea unui filmuleţ care va surprinde imagini din cadrul activităţii,

Rezultate Obţinute

https://www.storyjumper.com/book/read/104038146/ERASMUSSCOALA-GIMNAZIALAnbspnbspZAHARIA-STANCU#
Diseminare

Clubul Interdisciplinar al Prietenilor”, un nou proiect aflat în implementare, la Școala Gimnazială „Zaharia Stancu”, Roșiori de Vede

Anul acesta, în contextul pandemiei de COVID-19, Școala Gimnazială „Zaharia Stancu”, din dorința de a oferi oportunități de învățare la standarde europene elevilor săi, continuă drumul implementării de proiecte care vizează dezvoltarea bazei materiale a instituției și, deopotrivă, accesul tuturor elevilor la un învățământ de calitate.

Acțiunea se încadrează în Planul de Acțiune Strategic al Consilului Europei pentru Rromi și Nomazi 2020 - 2025, prioritatea 5.3. „Susținerea accesului la educație și formare incluzivă de calitate” și vizează școli cu o proporție ridicată de copii în situație de vulnerabilitate.

Valoarea grantului este de 2.500 de euro pentru fiecare unitate de învățământ. „Clubul Interdisciplinar al Prietenilor”, noul proiect care se va implementa la școala noastră vizează susținerea de activități de consiliere şi dezvoltarea abilităţilor socio-emoţionale, de incluziune socială, în cadrul „Clubului Prietenilor”, care vor fi desfăşurate on-line, pentru copiii cu cerinţe educaţionale speciale. Vor fi prezentate modele de succes în viață, iar la activităţile desfăşurate vor fi invitaţi elevi din Centrul de Plasament şi Plasament Familial, care să prezinte poveştile lor de succes.

Se vor desfășura activități de remediere școlară și pregătire suplimentară, desfășurate on-line, din unitatea de învățământ, cu elevii din clasele primare, care au lacune, dar și cu elevii din clasa a VII-a și a VIII-a, care au nevoie de pregătire pentru examen și nu numai.

Pentru implementarea acestui tip de conținut, se vor achiziționa echipamente și materiale didactice moderne, necesare în susținerea activităților propuse.

Astfel, școala noastră va achiziționa două Table interactive Promethean Activ Board, Tablete grafice, Abonamente pe platforma Twinkl, mai multe Seturi de Litere mari magnetice, Povești terapeutice, Kit pentru dezvoltarea atenției și a memoriei, Vorbești prin povești – Materiale educative pentru consilierea copiilor cu tulburări de Pronunție, Învăț ușor la Mate- hărți mentale– cls. a III-a, a IV-a, a V-a, Litere în relief –jetoane, Alfabetar , Numărătoare, Litere mici magnetice, Despărțim în silabe – Prin joc învățăm alfabetul și să pronunțăm, Atlas Cartographia epoca modernă, Colecție inteligentă pentru matematică, fizică, științe, Atlas digital mozaMap pentru clasele gimnaziale, Atlas digital mozaMap pentru clasele primare, Software educațional interactiv pentru copiii cu nevoi speciale Communicate SymWriter Widgit, Software educațional interactiv pentru copiii cu nevoi speciale Communicate InPrint Widgit.

Beneficiarii direcți reprezintă cei 20 de elevi selectați astfel: 12 elevi din Centrul de Plasament şi plasament familial; 5 elevi cu cerinţe educaţionale speciale; 3 elevi rromi și cu resurse materiale reduse. Beneficiarii direcți se vor implica activ în activitățile proiectului, împlicându-și la rândul lor colegii. Astfel, beneficiarii indirecți sunt toți elevii școlii noastre, deoarece fiecare clasă va desfășura toate activitățile proiectului.

De asemenea, peste 100 de părinți și tutori legali vor beneficia de numeroase activități de consiliere și sprijin. Până la finalul anului școlar, toți părinții vor beneficia de aceste trainninguri.

Scopul proiectului 

Obiectul general al proiectului

Integrarea si valorizarea elevilor cu nevoi speciale, a elevilor din centrele de plasament si plasament familial si a elevilor rromi prin activitati scolare si extrascolarea, care sa-i motiveze pe acestia sa frecventeze cursurile si sa fie mai implicati si sa obtina rezultate scolare mai bune.

 

 

Informaţii Şcoală

Str. Carpați nr.71-73,
Roșiori de Vede, TELEORMAN,
Tel: +40 247 466 149