ÎMPREUNĂ PENTRU COPII, ÎMPREUNĂ PENTRU COMUNITATE

Conform conținutului Proiectului "Împreună pentru copii, împreună pentru comunitate", cadrele didactice care fac parte din echipa de proiect au realizat Adaptări curriculare pentru elevii de la clasă care fac parte din grupul țintă, necesitând activități de remediere suplimentară. Adaptările curriculare au fost realizate pentru disciplinele de bază, la care se suțin Examene Naționale, Comunicare în limba română și Matematică.

Acestea sunt adaptările curriculare pentru elevii de la clasa a II-a A, realizate de către profesor pentru învățământul primar Popescu Ioana Georgiana. Menționez că fiecare cadru didactic a lucrat voluntar.

Descrierea proiectului

Proiectul pe care îl propunem este un program de dotare, instruire, consiliere și sprijin a unui grup de 25 de elevi selectați dintre elevii ciclului primar, din categoriile mai sus amintite, dintre cei mai vulnerabili sunt cei cu risc de abandon școlar, elevi cu CES dar și elevi din plasament familial și centrele de plasament.

Programul se va desfășura cu sprijnul a 7 cadre didactice voluntare a Asociaței de Părinți a Școlii, a Consilierului Școlar din unitatea de învățământ, cu învățătorul de sprijin prin servicii de asistenţă educaţională după terminarea orelor de şcoală, asistenţă socio-pedagogică, asistenţă psihologică și nu în ultimul rând programe extra școlare desfășurate cu toată clasa pentru a reuși să-i integrăm în colectivități, combinând astfel educaţia formală cu cea nonformală.

Obiectivele pe care dorim să le atingem prin activitățile Proiectului sunt:
1. Asigurarea suportului didactic, digital privind efectuarea temelor, pentru un număr de 25 de copii, recuperarea informatiilor școlare și/sau pregătire specială pentru performanță pe parcursul a 6 luni.
2. Îmbunățățirea rezultatelor școlare, creşterea stimei de sine şi a încrederii elevilor cu un procent de peste 40%, ținând cont că aceștia vor fi sprijiniți cu achiziționarea de tablete cu internet.
3. Familiarizarea elevilor și părinților în desfășurarea de activități online și creșterea procentului de participare la lecțiile online cu 25%
4. Îmbunătățirea colaborării școală-familie prin oferirea de educație parentală și instruire în utilizarea tehnologiei prin lectorate cu părinții și mese rotunde pentru părinți, bunici și tutori legali.
5. Asigurarea conditiilor igienico-sanitare in cadrul unitatii de invatamant pentru desfasurarea anului scolar 2020-2021, in conditii de siguranta prin achizitionarea de dispensere, lampi ultravilete pentru sterilizare, dezinfectant si covorase dezinfectante.


Activităţi/Întâlniri de proiect

1. Identificarea copiilor din grupul țintă conform cerințelor.
2. Sprijin în efectuarea temelor a exercițiilor suplimentare și de remedire. Conținuturile vor fi adaptate și particularizate în funcție de nevoia fiecarui elev, împreună cu învățatorul de sprijin din școală, 7 cadre didactice, un învățător de sprijin și un consilier școlar vor fi implicați în proiect.
3. Evaluarea inițială, intermediară și finală în care trebuie să se evidențieze progresul.

Activitatea 3. Achiziționarea echipamentelor și instruire în utilizarea acestora - Iunie 2020 - Iulie 2020

Acțiunile desfășurate, metodele de lucru și instrumentele utilizate

Activități propuse:
1. Activități de instruire individuală în folosirea tabletelor, creearea de conturi pentru elevi de către cadrele didactice, exemplificarea pe platforme educaționale, ex: Google Classrom, meet , ASQ.
2.Evaluarea se va desfășura pe tot parcursul activităților prin completarea fișei de progres a elevului.

În cadrul Proiectului ,,Împreună pentru copii, împreună pentru comunitate s-au realizat Fișe de progres școlar pentru fiecare elev din grupul țintă, în fiecare lună. Prin intermediul acestor Fișe s-au monitorizat progresele obținute de elev la învățătură în urma participării la activitățile remediale.


Rezultate Obţinute


Diseminare

 

Plan remedial la disciplina Comunicare în limba romana, clasa a II-a
Prin intermediul activităților prevăzute în Planul remedial se încearcă formarea unor competențe precum:
1. Înţelegerea mesajului oral sau scris
2. Punerea în corespondenţă a cuvântului scris cu imaginea corespunzătoare
3. Citirea în ritm propriu a unui text nou sau studiat, cu intonația impusă de semnele de punctuație.
4. Scrierea după dictare, transcrierea și copierea unor texte studiate, respectând regulile de scriere
5. Transcrierea unor enunțuri și texte
6. Despărțirea cuvintelor în silabe
7. Scrierea corectă după dictare a unor cuvinte şi propoziţii utilizând convenţiile limbajului scris (punctul, semnul întrebării, scrierea cu majuscule)

Plan remedial la disciplina Matematică și explorarea mediului
Prin intermediul activităților prevăzute în Planul remedial, elevii vor fi capabili să își formeze deprinderi specifice precum:
- Compararea şi ordonarea, în ordine crescătoare şi descrescătoare a numerelor învăţate
- Efectuarea unor exerciţii cu operaţii de adunare şi scădere, cu numere naturale, în concentrul 0-100, cu trecere peste ordin
- Rezolarea de probleme cu două sau trei operaţii de tipul a+b=x, a-b =x, în care a şi b sunt numere date
- Însușirea algoritmului de rezolvare al unei probleme
- Rezolvarea de probleme pe baza unui Plan de rezolvare

Teste de evaluare inițială, clasa a II-a
Elevii au fost evaluați prin intermediul unor teste de evaluare inițială, intermediara și finala, pentru a observa progresul înregistrat de aceștia.

Împreună pentru copii, împreună pentru comunitate

Test de evaluare initiala CLR CEZ clasa a II-a A

Test_de_evaluare_initiala_MEM_CEZ_clasa_a_II-a_A

Adaptare curriculara CLR clasa a II-a A

Adaptare curriculara MEM clasa a II-a A

Plan remedial CLR clasa a II-a A

Plan remedial MEM clasa a II-a A

Fişă de progres luna septembrie clasa a II-a A

 

Informaţii Şcoală

Str. Carpați nr.71-73,
Roșiori de Vede, TELEORMAN,
Tel: +40 247 466 149