INTEGRATING IMMIGRANTS INTO SOCIETY THROUGH INNOVATIVE APPROACHES IN EDUCATION

Descrierea proiectului

Proiectul Erasmus KA 2 ,, Integrating immigrants into society through innovative approaches in education,, (2020-1-PL01-KA229-081602_3) se desfășoară pe parcursul a doi ani școlari, în perioada octombrie 2020- octombrie 2022.
Școala noastră, care este o școală incluzivă, întâmpină dificultăți de integrare a elevilor care vin din alte țări și nu cunosc foarte bine limba română, elevi rromi, elevii care au unul dintre părinți de altă cetățenie ( turcă, arabă etc.), elevi care au început studiile în România, apoi au plecat alături de părinții care lucrează în străinătate și au revenit în țară unde își continuă studiile, elevi proveniți din Centrele de plasament, copii aflați în grija unui asistent maternal etc. Acești copii pot fi grav afectați de excluziune educațională sau bariere lingvistice.
În derularea acestui Proiect sunt implicați 5 parteneri educaționali, din tot atâtea țări europene: Zespol Szkol Nr 1 Polonia , SEPUGS "Vasil Antevski Dren" Macedonia, Școala Gimnazială "Zaharia Stancu" România, Istituto Tecnico Industriale Statale ,,Alessandro Volta,, Italia și Huzurkent Kazım Karabekir OrtaOkulu Turcia.
Prin intermediul acestui Proiect, se urmărește identificarea unor tehnici de lucru eficiente cu acești elevi și a unor unor practici educaționale care, din punctul de vedere al profesorilor, vor face ca integrarea lor în mediul școlar să funcționeze.
Principalele obiective ale acestui proiect sunt:
 1. Elimina discriminării, rasismului și xenofobiei față de elevii din grupul țintă.
 2. Întocmirea unor planuri educaționale și de lucru care să țină cont de multiculturalismul european și strategia comună de educație a UE.
 3. Asigurarea schimbului de experiență între cadrele didactice din instituțiile partenere și aplicarea de metode de predare inovatoare.
Prin intermediul activităților desfășurate se urmărește sprijinirea profesorilor care au elevi din grupul țintă, să devină mai conștienți și să înțeleagă aspectele etnice, rasiale și culturale legate de aceștia, în scopul integrării lor eficiente . În cadrul proiectului vor avea loc vizite la instituția organizatoare iar activitățile desfășurate vor îmbina aspectele practice cu cele teoretice, care vizează aspecte legate de problemele cu care se confruntă acești elevi, precum: politicile educaționale care îi sprijină, integrarea lor eficientă în școală, evitarea părăsirii timpurii a școlii, a abandonului școlar, dezvoltarea sentimentului de apartenență, crearea unui mediu sigur pentru aceștia, identificarea modalităților eficiente de gestionare a conflictelor apărute în clasă, rolul educației interculturale și obiective, crearea unei culturi incluzive în școală, educație interculturală în fiecare școală participantă, integrarea conținutului intercultural în toate domeniile curriculumului, exemple de activități interculturale.
În urma desfășurării activităților propuse se așteaptă obținerea unor rezultate măsurabile precum: pefecționarea competențelor lingvistice, parcurgerea conținuturilor Programelor școlare, integrarea lor în clasă și a familiilor acestora în comunitatea locală, dezvoltarea capacității de socializare, reducerea abandonului școlar, crearea unui mediu bazat pe toleranță și incluziune, dezvoltarea stimei de sine și a sentimentului de apartenență etc.

 

 

Accesări: 969